Grad Zrenjanin

Kategorija: Ostalo
Telefon: 011/2208697
Lokal: MU13a

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim najvažnijim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji započela je 2001. godine i posluje u okviru grupacije Raiffeisen Bank International, jedne od najvećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi.

Kao banka sa univerzalnim poslovanjem, Raiffeisen nudi sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, uz istovremeno razumevanje specifičnosti i mogućnosti koje pruža domaće finansijsko tržište. Potvrda uspešnosti Raiffeisen banke su i brojna priznanja koja je od početka svog poslovanja dobijala strane renomiranih svetskih finansijskih magazina.